Brundtland Business Center (indtil 2017 kendt som Brundtlandcentret) blev i 1995 bygget på en vision om at skabe et internationalt videnhus på energi- og miljøområdet. Idéen opstod efter at Toftlund i 1990 blev udnævnt til Brundtlandforsøgsby. Borgerne i Toftlund skulle leve op til Brundtlandrapportens intentioner blandt andet om at reducere energiforbruget med 30-50 procent. Dét banede vejen for at bygge Europas mest avancerede energiafprøvningscenter.

Centret skulle demonstrere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Godt udnyttet dagslys reducerer elforbruget til belysning med hele 60 procent. Og højisolerede ruder, behovsstyret ventilation og udnyttelse af passiv solvarme nedsætter varmebehovet til 50 procent i forhold til datidens traditionelle byggeri. Ydermere producerer henved 200 kvadratmeter solcellepaneler årligt 11.000 kWh.

Centrets centrale funktioner er placeret efter verdenshjørnerne, så solenergien udnyttes bedst muligt. I midten af bygningen er placeret et atrium, der fungerer som bufferzone for friskluft.

Projektet blev finansieret af den daværende Nørre-Rangstrup Kommune, Sønderjyllands Amt, EU samt nogle private donorer.

I dag huser bygningen Brundtland Business Center med kontorer, konferencesal og lager/værksted.